• اعطای نمایندگی:

  با توجه به میزان تجربه ی شما هلدینگ میرا در زمینه ی اعطای نمایندگی با صلاح دید هیئت رئیسه به شما خدمات ارائه خواهد داد.

 

 • خرید و فروش نقد:

  تمامی محصولات اعم از خرید و یا فروش در این هلدینگ به صورت نقد معامله می گردد.

  –  استخدام نیروی کار با توجه به سوابق شغلی
  –  استخدام نیروی کار حضوری و غیر حضوری
  –  آماده ی عقد قرارداد با ارگان های دولتی و خصوصی
  هلدینگ میرا آماده ی ارائه هرگونه محصولات با تمامی کارخانجات دولتی و خصوصی می باشد.